RSS

Libido - co to jest i jak je…

Libido - każdy choć raz w życiu usłyszał o nim w kontekście zbyt wysokiego lub…

Kto podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym – zasila budżet gminy, na której znajduje się działka…

Pianka do mycia twarzy

Pianka do mycia twarzy to kosmetyk, którego głównym zadaniem jest oczyszczenie skóry twarzy z zanieczyszczeń,…

Zarabianie na promocjach bankowych jest teraz proste jak…

Banki organizują wiele atrakcyjnych promocji, aby zachęcić klientów do wybrania ich oferty. Zobacz, jak działają…

«
»

PIT 37 – różne formy znanej deklaracji

  • Napisany przez:

PIT 37 – różne formy znanej deklaracji

PIT 37 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, które podatnicy składają do organów podatkowych, rozliczając zakończony rok podatkowy. PIT 37 jest jednym z najpopularniejszych druków księgowych i co roku do grupy podatników rozliczających się za jego pomocą dołączają kolejne osoby. Już od lutego zaczną przychodzić PIT – 11 oraz będzie możliwość przygotowania deklaracji PIT 37. Jak przystąpić do pracy? Na co zwrócić uwagę? Jakie są formy rozliczenia PIT?

Jak przystąpić do pracy nad swoim PIT 37 w 2022 roku

W 2022 roku, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (czyli za rok 2021) podatnicy będą rozliczali swoją roczną deklarację podatkową. Mogą to zrobić w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Podatnik nie musi sam wyliczać czy estymować danych do wprowadzenia do deklaracji, w tym celu służy mu dokument źródłowy w postaci PIT 11. Ten druk podatkowy otrzymany od pracodawcy (lub innego płatnika) będzie stanowił podstawę do wypełnienia PIT 37.

PIT 37 w formie tradycyjnej

Deklaracja PIT 37 może zostać przygotowana w formie tradycyjnej, czyli papierowej. Za formę tradycyjną uznaje się zarówno formularz wypełniony ręcznie, jak i druk przygotowany co prawda na komputerze, ale następnie wydrukowany, podpisany oraz przesłany do urzędu. W przypadku wybrania tej formy rozliczenia podatnik ma możliwość złożenia PIT osobiście w urzędzie, złożenia go w specjalnej maszynie – PIT’omacie, lub przesłania go. Przesyłka powinna nastąpić w formie listu poleconego operatora wyznaczonego Poczta Polska S.A. Za złożenie PIT uznaje się termin dostarczenia dokumentu do urzędu, PIT’omatu lub nadania przesyłką poleconą (data stempla pocztowego).

W przypadku deklaracji PIT 37 w formie tradycyjnej warto pamiętać o skorzystaniu tylko z aktualnego wzoru formularza. W przypadku formularzy składanych od 8.12.2021 obowiązuje zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w wersji PIT-37(28). W tym miejscu należy wskazać, że zupełnie nierekomendowanym jest przechowywanie formularzy „na zapas”. Tego typu przetrzymywanie dokumentów może spowodować rozliczenie na nieprawidłowym (nieaktualnym) formularzu.

PIT w formie elektronicznej

Drugą formą możliwą do rozliczenia PIT 37 jest możliwość przygotowania i złożenia PIT elektronicznie. W ten sposób formularz jest możliwy do wykorzystania w specjalnych aplikacjach do PIT online lub w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik wybierze aplikację do PIT online rekomendowanym jest zweryfikowanie po pierwsze dostawcy oprogramowania – tak aby zagwarantować bezpieczeństwo, a następnie aktualności danych w oprogramowaniu – tak aby pracować tylko na aktualnym formularzu. W przypadku Twój e-PIT przed wykorzystaniem tego rodzaju rozliczenia warto sprawdzić, czy wszystkie wprowadzone do niego są prawidłowe. Należy pamiętać, że Twój e-PIT korzysta z informacji przekazywanych między innymi przez pracodawców. W tym zakresie, jeżeli PIT 11 zawiera nieprawidłowości, to przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową automatycznie udostępniony formularz Twój e-PIT z największym prawdopodobieństwem je powieli.

Warto wiedzieć

https://www.mistrzu.com/elementy-obowiazkowe-faktury-w-2022-roku/

https://www.mistrzu.com/ulga-na-dziecko-2022-jak-rozliczyc/

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu