RSS

Rola naturalnych emulgatorów w poprawie jakości produktów spożywczych

Świadomość zdrowego odżywiania rośnie, społeczeństwo zaczyna przyglądać się składnikom, które znajdują się w produktach spożywczych…

Stal Nierdzewna Vs Aluminium

Porównanie stali nierdzewnej z aluminium to temat często poruszany przy wyborze materiałów w projektowaniu produktów,…

Czym jest krykiet?

Krykiet jest jedną z najstarszych i najbardziej złożonych gier zespołowych, których korzenie sięgają Anglii w…

Prop trading kontra inwestycje długoterminowe: zalety i wady…

Prop trading to strategia, w ramach której firmy inwestycyjne (lub indywidualni traderzy zawodowi) wykorzystują własny…

«
»

Różnice między obligacjami korporacyjnymi a obligacjami skarbowymi

  • Napisany przez:

Informacja reklamowa Różnica między dwoma podstawowymi rodzajami obligacji – skarbowymi i korporacyjnymi – jest fundamentalna i to ona generuje ryzyko, z którym musi się liczyć inwestor.

Różnica między obligacjami skarbowymi a korporacyjnymi tkwi w emitencie. Tak zwane „skarbówki” wypuszcza na rynek skarb państwa, z kolei emitentem obligacji korporacyjnych jest określona firma, która za pomocą obligacji finansuje swój rozwój, na przykład nowe inwestycje. Największa różnica tkwi w ryzyku, które bierze na siebie inwestor dokonując wyboru między obligacjami skarbowymi a korporacyjnymi.

Perspektywy obligacji skarbowych na rynku kapitałowym

Obligacje skarbowe cieszą się opinią najbezpieczniejszego instrumentu rynku kapitałowego. Bo choć państwa, czyli emitenci obligacji skarbowych czasem bankrutują – doświadczyły tego na przykład Rosja, Argentyna, Wenezuela, kilka państw afrykańskich – to jednak dzieje się to niezwykle rzadko. Aby takiego wypadku uniknąć wystarczy więc mieć choćby tylko pobieżną wiedzę o światowej ekonomii i zainwestować w obligacje państw, których gospodarcza sytuacja jest co najmniej zadowalająca.

Trzeba przy tym pamiętać, że obligacje krajów „bezpiecznych” – Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Japonii lub Polski – są oprocentowane nieco niżej niż obligacje tych, których ekonomiczna kondycja jest daleka od doskonałości. Jak z reguły na rynku kapitałowym, większe ryzyko jest wyżej wyceniane.

Duży może więcej. Ale płaci mniej

Jeśli obligacje skarbowe uchodzą za najbardziej bezpieczny instrument rynku kapitałowego, to już obligacje korporacyjne w oczach przynajmniej niektórych analityków są równie ryzykowne jak akcje. Emitenci takich obligacji są bowiem oczywiście – jak każda firma funkcjonująca w gospodarce rynkowej – zagrożone ryzykiem. Na polskim rynku też już tego doświadczyliśmy.

Choć w teorii kłopoty mogą dotknąć każdego emitenta obligacji korporacyjnych, to jednak w praktyce to ryzyko można ograniczyć. Decydując się na zakup tego rodzaju obligacji lepiej, a na pewno bezpieczniej, ograniczyć wybór do dużych spółek o utrwalonej pozycji na rynku. Na pewno bezpieczniejszym wyjściem będzie zakup obligacji, których działalność ogranicza się do lokalnego rynku. Przy czym tutaj też obowiązuje zasada, że im bardziej ryzykowna inwestycja, tym większy może (ale nie musi) być zysk.

Zabezpieczenia – zachowajmy ostrożność

Niektórzy emitenci obligacji skarbowych chcąc skusić inwestorów obiecują im różne formy zabezpieczeń. Niektóre z nich mogą być interesujące. Może to dotyczyć na przykład zabezpieczenia w postaci firmowych nieruchomości lub zastawu rejestrowego, który obejmuje także inne składniki majątku.

Informacje na ten temat muszą się znajdować w dokumencie informacyjnym, przy analizie którego trzeba jednak zachować czujność i daleko idący sceptycyzm. Bywały bowiem przypadki, gdy jako zabezpieczenie wystawiano znak towarowy emitenta. Szczytny pomysł, ale w praktyce, w momencie problemów emitenta z wykupem obligacji, trudno ten znak spieniężyć.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Asset Management S.A. i Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działają na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. oraz Caspar Asset Management S.A. informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Artykuł zewnętrzny

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu