RSS

Zabezpiecz swoje interesy w tuczu kontraktowym — pomoc…

Tucz kontraktowy to forma współpracy między hodowcami a firmami przetwórczymi. Hodowla zwierząt rzeźnych powinna przebiegać…

Wycena działalności gospodarczej. Wpływ typu ewidencji.

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej (firmy jednoosobowej) jest dokonywana w dużej mierze na podstawie dokumentów finansowych…

Jak adaptogeny mogą wspierać odchudzanie?

W obliczu rosnącego problemu otyłości, wiele osób szuka skutecznych i bezpiecznych metod wspierających utratę wagi.…

Rola naturalnych emulgatorów w poprawie jakości produktów spożywczych

Świadomość zdrowego odżywiania rośnie, społeczeństwo zaczyna przyglądać się składnikom, które znajdują się w produktach spożywczych…

«
»

Upadłość konsumencka – kiedy można ogłosić?

  • Napisany przez:

Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej decydują się osoby, borykające się z ogromnymi problemami finansowymi oraz niebagatelnymi zadłużeniami. Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Co oznacza w praktyce? Jak można ją ogłosić i co tak naprawdę daje? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy!

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – kiedy jest możliwe?

Upadłość konsumencka rozumiana jest jako postępowanie sądowe prowadzone wobec osób prywatnych oraz nieprowadzących działalności. To rozwiązanie, która pomaga wyjść z długów bez względu na to, czy powstały one umyślnie czy też na skutek nieprzewidzianych wydarzeń. Co kwalifikuje osobę do możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Otóż miesięczne wynagrodzenie dłużnika musi być tak niskie, by uniemożliwiało mu regularne spłacanie zobowiązań finansowych. Jeśli nie wiesz, jak spłacić długi i jesteś w podobnej sytuacji, ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być rozwiązaniem dla Ciebie.

W jaki sposób ogłasza się upadłość konsumencką?

W momencie, gdy konsument uznaje, że nie jest w stanie spłacić swoich długów, ma prawo rozpocząć proces ogłoszenia upadłości. W tym celu powinien złożyć do sądu odpowiedni wniosek, a także opłacić opłatę sądową, która wynosi 30 zł. Warto mieć świadomość, że taki wniosek może złożyć również wierzyciel. Wniosek jest rozpatrywany przez sąd, który może go odrzucić lub przyjąć. W przypadku, gdy sąd uzna, że konsument nie jest wypłacalny, a mienie sprzedane na tym etapie nie będzie w stanie pokryć kosztów spłaty długów, cześć lub całość zobowiązań konsumenta może zostać umorzona.

Co następuje po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Jeśli sąd zdecyduje o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, następuje ostatni etap postępowania, czyli postępowanie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Wówczas wierzyciele mają możliwość zgłoszenia wszystkich wierzytelności dłużnika. Następnym krokiem jest ustalenie przez sąd planu podziału środków uzyskanych ze sprzedaży mienia konsumenta, a także planu spłaty zobowiązań wobec wierzycieli.

Wiele osób zastanawia się, jak długo komornik może prowadzić egzekucję. Otóż w tym przypadku nie bierze on udziału w sprzedaży majątku. Zarówno spisem, jak i sprzedażą majątku konsumenta zajmuje się syndyk. On również rozdziela uzyskane pieniądze pomiędzy wierzycieli.

Upadłość konsumencka – jakie długi obejmuje?

Upadłość konsumencka może dotyczyć wyłącznie długów, które zaistniały przed jej ogłoszeniem. Jeśli chodzi o długi, które nie mogą zostać umorzone na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej, są to przede wszystkim:

  • alimenty,
  • grzywny nałożone przez sąd,
  • renty zasądzone z tytułu odszkodowania za spowodowanie śmierci, choroby, niezdolności do pracy, kalectwa.

Jakie długi w takim razie podlegają umorzeniu? Są to m.in.:

  • kredyty,
  • niezapłacone rachunki,
  • zaległości podatkowe,
  • zobowiązania względem prywatnych osób.

Artykuł zewnętrzny

 

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu