Nie będzie już w szkołach przyro…

Wraz z reformą z 1999 rok…

E-sklep dobrym rozwiązaniem na b…

Mimo spadku bezrobocia br…

Jesteś zadłużony? Sprawdź, gdzie…

Osobom zadłużonym często …

Ustawa o zakazie handlu w niedzi…

Ustawa o zakazie handlu w…

Dokonania rządu Prawa i Sprawied…

Nieco ponad rok temu Pola…

Jak rzady PIS wpływają na gospod…

Po wygraniu przez Prawo i…

Znaczące podwyżki prądu już na h…

Od lat uskarżamy się na c…

Obniżenie wieku emerytalnego pon…

Decyzja odnośnie obniżeni…

Nie lekceważ niebezpieczeństwa z…

Latem znacznie częściej u…

Jak szybko pożyczyć pieniądze

W finansowych tarapatach,…

«
»
TwitterFacebookPinterestGoogle+

Jak obliczyć odsetki za opóźnienie w spłacie zobowiązań?

Jeśli zalegasz ze spłatą swoich długów, musisz liczyć się z powiększeniem zobowiązania o odsetki. Wierzyciel może to zrobić zgodnie z prawem. Zwykle właśnie z tego powodu całkowita kwota Twojego zobowiązania jest wyższa od tej pierwotnej, widniejącej na umowie czy fakturze. Sprawdź, jak wygląda naliczanie odsetek ustawowych w praktyce.

Kwestię naliczania odsetek reguluje art. 481. kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim wierzyciel może zażądać zapłaty odsetek od dłużnika, który zalega ze spłatą zobowiązań – pod warunkiem, że mają one wartość pieniężną. Co ważne:

  • naliczanie odsetek ustawowych odbywa się niezależnie od powodu, dla którego osoba zadłużona nie dopełniła swoich zobowiązań w terminie;
  • wierzyciel ma prawo zażądać ich zapłaty niezależnie od tego, czy opóźnienie w uregulowaniu spowodowało faktyczne straty finansowe.

Jak wygląda naliczanie odsetek ustawowych w praktyce?

Wysokość naliczanych odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie (czym innym są tzw. odsetkami kapitałowe) jest regulowana przez przepisy prawa. Od 2016 roku ich obowiązującą wysokość wskazuje obwieszczenie ministra sprawiedliwości, na podstawie wspomnianego już art. 481. k.c. Ich wysokość jest równa tzw. sumie referencyjnej stopy NBP powiększonej o 5,5%. Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 1,5%, zatem wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie to 7%.

Jak więc wyliczyć, kwotę odsetek ustawowych, które powstały od długu? Należy pomnożyć kwotę zaległości przez liczbę dni zwłoki i wysokość stopy odsetek, a uzyskaną w ten sposób liczbę podzielić przez 365 dni. Jeśli więc zalegasz ze spłatą np. 1000 zł przez 30 dni, równanie będzie wyglądało następująco:

1000 zł x 30 x 7% = 2100 zł

2100 zł / 365 = 5,75 zł

Twoje odsetki wyniosą zatem 5,75 zł. Im więcej dni zwłoki i im wyższa zaległa kwota, tym wyższe są koszty takiego zadłużenia.

Odsetki ustawowe a odsetki maksymalne

Warto pamiętać, że od wspomnianej zasady doliczania odsetek ustawowych są też wyjątki. Na przykład wtedy, gdy umowa między wierzycielem a dłużnikiem (np. umowa kredytowa) reguluje tę kwestię na innych zasadach. Wysokość odsetek może być w niej określona na innym niż ustawowy poziomie, zazwyczaj wyższym. Suma takich odsetek nie może jednak przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych. Zatem obecnie tzw. odsetki maksymalne wynoszą 14%.

Czy to już wszystkie opłaty, jakie mogą wiązać się z niespłaceniem zobowiązań w terminie? Odpowiedź brzmi: nie. Może się również zdarzyć, że w umowie są ustalone kary umowne za niedotrzymanie terminów spłaty. Wszystkie te elementy składają się na ostateczną wysokość zaległej sumy – tę, która pojawi się np. w piśmie od firmy windykacyjnej, takiej jak ULTIMO.

Pamiętaj: firma windykacyjna nie nalicza dodatkowych opłat za obsługę Twojego zadłużenia. Jednak wysokość odsetek ustawowych może nadal wzrastać. Jeżeli nie zdecydujesz się na polubowne rozwiązanie problemu swojego zadłużenia, narażasz się na dodatkowe wydatki związane z kosztami sądowymi i komorniczymi. Dlatego, jeżeli jesteś klientem firmy takiej jak ULTIMO, niezwłocznie skontaktuj się z doradcą i podpisz ugodę, która pozwoli Ci się pozbyć zadłużenia raz na zawsze.

Artykuł: ULTIMO

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu