Na co zwrócić uwagę przy wynajmi…

Każdy nowy przedsiębiorca…

Jakie problemy dotykają duże fir…

Duże firmy borykają się z…

Coraz więcej ofert bezpłatnych s…

Statystyki podają, że pra…

Zwiedzanie w towarzystwie

Miejsca zabytkowe przycią…

Dlaczego warto rozważyć kredyt k…

Polacy należą w Europie d…

Jak bezpiecznie płacić kartą kre…

Transakcje internetowe ci…

Polski Fundusz Rozwoju o emerytu…

Paweł Borys, prezes Polsk…

Modne kamizelki męskie

Kiedyś element formalnego…

500 plus - jak wpłynęło na sytua…

Już od ośmiu miesięcy w P…

Co umowy śmieciowe oznaczają dla…

Około miliona Polaków pra…

«
»
TwitterFacebookPinterestGoogle+

Propozycje zmian w emeryturach, czyli co może się zmienić w świadczeniach od 2018 roku

Propozycje zmian w emeryturach, czyli co może się zmienić w świadczeniach od 2018 roku

Nie ulega wątpliwości, iż system emerytalny obowiązujący w Polsce ma wiele wad – nie tylko generuje olbrzymie koszty dla budżetu państwa, ale także nie gwarantuje godziwych świadczeń wielu milionom Polaków. Niepokojącym faktem jest to, iż roku na rok wzrasta liczba tak zwanych groszowych emerytur, które w wielu przypadkach nie starczają nawet na zapewnienie socjalnego minimum. Kolejnym problemem jest wzrastająca liczba obywateli, którzy nie nabywają prawa do emerytury, a w konsekwencji pozostają bez środków do życia. Traci na tym cała polska gospodarka – między innymi poprzez zmniejszenie konsumpcji i zwiększanie wydatków na pomoc społeczną. Polski rząd stara się znaleźć skuteczne rozwiązania istniejącego problemu, a jednym z nich jest propozycja zmiany ustawy o emeryturach. Kilka tygodni temu pojawił się prasowy news dotyczący nowej ustawy o świadczeniach, która wstępnie zakłada wprowadzenie dwóch podstawowych zmian: uzależnienie przyznania świadczenia od stażu pracy oraz likwidację Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Staż pracy jako warunek otrzymania świadczenia emerytalnego

Jedną z propozycji przedstawianych przez rząd w ramach zmiany ustawy emerytalnej jest wprowadzenie stażu pracy jako kryterium warunkującego uzyskanie prawa do emerytury. Wstępna propozycja rządu zakłada, iż każdy Polak odprowadzający składki przez minimum 15 lat będzie miał prawo do emerytury. W przypadku gdy nie spełni tego warunku, a okres składkowy będzie niższy, to straci prawo do świadczenia, a ZUS wypłaci mu zgromadzone pieniądze.

Likwidacja Otwartych Funduszy Emerytalnych

Kolejną propozycją w ramach prowadzonych konsultacji jest zlikwidowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych i przekształcenie ich w Otwarte Fundusze Inwestycyjne, które miałyby zachęcać Polaków do dobrowolnego oszczędzania i gromadzenia środków finansowych na późniejsze lata. Zgromadzone dotychczas środki w OFE miałyby być podzielone w następujących proporcjach – 75% trafiłoby do nowych funduszy, a 25% do Funduszu Rezerwy Demograficznej (który podlega pod finanse publiczne). Dodatkowo coraz głośniej mówi się o utworzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych, których działalność miałaby się opierać na przekazywaniu do nich określonego procentu z obowiązkowej składki emerytalnej.

Mówiąc o nowych zasadach przyznawania i wypłacania emerytur należy podkreślić, iż pomysł ten to zaledwie jedna z kilku rządowych propozycji, które mają usprawnić system emerytalny. Na chwilę obecną przedstawione propozycje nie są oficjalnym projektem, a jedynie wstępnymi rozwiązaniami, które mogą ulec znaczącym zmianom.

Foto: portalniezalezny

<div style=Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
1

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu