RSS

Zabezpiecz swoje interesy w tuczu kontraktowym — pomoc…

Tucz kontraktowy to forma współpracy między hodowcami a firmami przetwórczymi. Hodowla zwierząt rzeźnych powinna przebiegać…

Wycena działalności gospodarczej. Wpływ typu ewidencji.

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej (firmy jednoosobowej) jest dokonywana w dużej mierze na podstawie dokumentów finansowych…

Jak adaptogeny mogą wspierać odchudzanie?

W obliczu rosnącego problemu otyłości, wiele osób szuka skutecznych i bezpiecznych metod wspierających utratę wagi.…

Rola naturalnych emulgatorów w poprawie jakości produktów spożywczych

Świadomość zdrowego odżywiania rośnie, społeczeństwo zaczyna przyglądać się składnikom, które znajdują się w produktach spożywczych…

«
»

Elementy obowiązkowe faktury w 2022 roku

 • Napisany przez:

Zgodnie z zasadami ustawy o VAT (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) w przypadku sprzedaży oraz dostawy towarów i świadczenia usług (określonych w art. 106a pkt 2 ustawy o VAT) dokonywanej na rzecz innego podatnika podatku VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej, która nie jest podatnikiem, podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą tą czynność. Należy jednak pamiętać, że faktura nie może być dokumentem wystawionym w sposób dowolny. Została ona przez ustawodawcę sformalizowana. Jakie elementy obowiązkowo muszą znaleźć się w ramach faktury VAT w 2022 roku?

Obowiązkowe elementy faktury

Elementy obowiązkowe faktury zostały określone w art. 106e ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, faktura musi zawierać:

 • datę wystawienia faktury;
 • numer faktury (kolejny) nadany w ramach jednej lub więcej serii, gdzie ustawodawca zdecydował, że musi on w jednoznaczny sposób identyfikować fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwę podatnika;
 • imiona i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług;
 • adres podatnika;
 • adres nabywcy towarów lub usług;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest identyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany na potrzeby podatku;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usługi (lub otrzymania zapłaty) zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową usługi lub towaru (cena jednostkowa netto) bez podatku;
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek, a także rabatów;
 • wartość dostarczonych towarów lub usług;
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto (z podziałem na kwoty dotyczące określonych stawek podatku);
 • kwotę należności ogólnej;
 • w określonych w ustawie przypadkach określenia „metoda kasowa”;
 • w przypadkach określonych w ustawie określenie „samofakturowanie”;
 • w określonych w ustawie przypadkach określenia „odwrotne obciążenie”;
 • w przypadku faktur przekraczających kwotę 15 000 złotych wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”;
 • w przypadku zwolnień od podatku podanie jego podstawy;
 • w przypadku określonym w art. 106c nazwę i adres organu egzekucyjnego lub dane komornika;
 • w przypadku faktur wystawianych na rzecz podatnika przez przedstawiciela również odpowiednie dane przedstawiciela;
 • w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej dotyczącej nowych środków transportu również datę dopuszczenia takiego środka transportu do użytku, przebieg lub liczbę godzin roboczych;
 • w przypadku wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, i fakturze wystawianej przez drugiego w kolejności podatnika (określonego a art. 135 ustawy), dane określone w art. 136;
 • w sytuacjach określonych w art. 97 ustawy o VAT numer identyfikacji poprzedzony kodem PL, również w określonych przypadkach dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku dla danego państwa członkowskiego;
 • w przypadku usług turystyki na zasadach art. 199 ustawy o VAT faktura, powinna zawierać słowa „procedura marży dla biur podróży”;
 • w przypadku towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (procedura określona w art. 120 ustawy o VAT) wyrazy „procedura marży” oraz „towary używane” lub „dzieła sztuki” lub „przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Aby mieć pewność co do poprawności struktury wystawionej faktury i jej aktualności warto wykorzystać program do wystawiania faktur online. Upewniając się, że program jest aktualny, możemy mieć także pewność co do wystawianego w nim dokumentu. Takie rozwiązanie umożliwia także wydruk bądź elektroniczną wysyłkę faktury za pomocą e-maila.

Warto wiedzieć

https://www.mistrzu.com/jaki-program-do-faktur-i-obslugi-magazynu-wybrac/

https://www.mistrzu.com/czy-wystawianie-faktur-online-jest-bezpieczne/

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu