RSS

Profesjonalne buty zapaśnicze to lepszy trening — zobacz…

Zapasy to jeden ze sportów walki znany od setek lat. Polega na fizycznym zmaganiu się…

Badania NDT - metody, zastosowanie, specyfikacja

Badania NDT - co to takiego? Gdzie znajdują zastosowanie? Dlaczego są tak istotne? O tym…

Planujesz eksport do Chin? Na to musisz zwrócić…

Państwo Środka ze swoim gigantycznym potencjałem zakupowym okazuje się jednym z najnowocześniejszych i najbardziej nienasyconych…

Alkoholizm: czym jest i jak może wpłynąć na…

Alkoholizm jest poważnym problemem, który może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych i społecznych. Jeśli Ty…

«
»

Jak uzyskać pozwolenie na broń?

 • Napisany przez:

W Polsce uzyskanie pozwolenia na broń jest związane z koniecznością spełnienia kilku warunków i wypełnienia formalności. Procedurę tą muszą przejść m.in. myśliwi szkoleniowcy i sportowcy. Decydują się na nią również kolekcjonerzy oraz pasjonaci odtwarzania wydarzeń historycznych. Możliwość legalnego posiadania broni przez zwykłego obywatela nadal jest bardzo ograniczona. Trzeba udokumentować realne i stałe oraz ponadprzeciętne zagrożenie mienia, zdrowia i życia. Ustawodawca nie zdecydował się na bardziej swobodne przepisy prawa z obawy o ogólnie pojęte bezpieczeństwo publiczne.

Kto ma prawo starać się o pozwolenie na broń?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r., osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń:

 • musi mieć ukończone 21 lat. Jednak pozwolenie na broń myśliwską albo sportową może być wydane także obywatelowi powyżej 18 roku życia na wiosek: organizacji sportowej, szkoły, stowarzyszenia obronnego oraz Polskiego Związku Łowieckiego;
 • mieć miejsce stałego pobytu w Polsce;
 • posiadać orzeczenie lekarskie i od psychologa stwierdzające, że jest ona zdolna psychicznie i fizycznie do używania broni;
 • nie może być uzależniona od alkoholu albo substancji psychoaktywnych;
 • nie może ciążyć na niej prawomocny wyrok sądu za dopuszczenie się przestępstwa;
 • nie może być zagrożeniem dla porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz dla samej siebie;
 • musi przedstawić istotną przyczynę konieczności posiadania broni.

Więcej szczegółowych informacji o warunkach, które należy spełnić zanim zaczniesz się starać o pozwolenia na broń znajdziesz na stronie www.

Pozwolenie na broń – formalności

Należy napisać wniosek do właściwego miejscowo Komendanta Policji. Właściwość tą ustala się w odniesieniu do miejsca stałego pobytu wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, wymagane orzeczenia lekarskie, dwa zdjęcia oraz dokument potwierdzający istnienie ważnej przyczyny posiadania broni. Dodatkowo w przypadku:

 • broni w celach łowickich – zaświadczenie o członkostwie w Polskim Związku Łowieckim oraz o otrzymaniu podstawowych uprawnień do udziału w polowaniach;
 • broni sportowej – świadectwo posiadania odpowiednich kwalifikacji sportowych oraz licencji Polskiego Związku Sportowego, a także potwierdzenie przynależności do stowarzyszenia strzeleckiego;
 • broni w celach ochrony osobistej – dokument potwierdzający realne, stałe i ponadprzeciętne zagrożenie mienia, zdrowia albo życia;
 • broni do celów rekonstrukcji historycznych –  świadectwo bycia członkiem stowarzyszenia, które zajmuje się organizowaniem rekonstrukcji historycznych wraz z potwierdzeniem czynnego udziału w jego działalności statutowej;
 • broni kolekcjonerskiej –  potwierdzenie bycia członkiem stowarzyszenia o takim charakterze;
 • broni posiadanej w celach pamiątkowych –  udokumentowanie otrzymania broni w formie darowizny, w spadku bądź jako wyróżniania;
 • broni do celów szkoleniowych –  potwierdzenie posiadania odpowiednich uprawnień oraz zarejestrowania firmy w zakresie szkoleń strzeleckich.

Komendant Policji ma 30 dni na wydanie decyzji administracyjnej, w której ustala się ilość i rodzaj broni, którą wnioskodawca może posiadać. Ponadto może ona zawierać zapisy ograniczające albo nawet zakazujące jej noszenia. Zazwyczaj obostrzenia te dotyczą broni do celów kolekcjonerskich albo pamiątkowych. Należy pamiętać, że po otrzymaniu pozwolenia na broń, powinno się ją zarejestrować w ciągu 5 dni oraz posiadać urządzenie do przechowywania broni z atestem.

Materiał zewnętrzny

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu