RSS

Zabezpiecz swoje interesy w tuczu kontraktowym — pomoc…

Tucz kontraktowy to forma współpracy między hodowcami a firmami przetwórczymi. Hodowla zwierząt rzeźnych powinna przebiegać…

Wycena działalności gospodarczej. Wpływ typu ewidencji.

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej (firmy jednoosobowej) jest dokonywana w dużej mierze na podstawie dokumentów finansowych…

Jak adaptogeny mogą wspierać odchudzanie?

W obliczu rosnącego problemu otyłości, wiele osób szuka skutecznych i bezpiecznych metod wspierających utratę wagi.…

Rola naturalnych emulgatorów w poprawie jakości produktów spożywczych

Świadomość zdrowego odżywiania rośnie, społeczeństwo zaczyna przyglądać się składnikom, które znajdują się w produktach spożywczych…

«
»

Kto podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości?

 • Napisany przez:
Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym – zasila budżet gminy, na której znajduje się działka czy dom podlegający opodatkowaniu. Z tego względu to właśnie gmina określa stawki podatkowe, a także zwolnienia od podatku od nieruchomości. Jednak część z nich przysługuje wszystkim na mocy ustawy.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Ustawowe zwolnienia od podatku od nieruchomości zostały określone w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dodatkowo każda gmina ma prawo do ustanawiania dodatkowych, własnych zwolnień. Informacji o dostępnych preferencjach warto więc poszukać na stronie internetowej urzędu gminy lub skontaktować się z organem telefonicznie.

Zakres ustawowych zwolnień od podatku od nieruchomości jest dość szeroki. Podlega mu wiele gruntów i budynków państwowych, np. lotnika, infrastruktura kolejowa, portowa itp. Jednak szereg z nich dotyczy osób prywatnych i podatników prowadzących działalność gospodarczą. Wśród najbardziej popularnych zwolnień można wymienić m.in.

 • Grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze do 35 m2 położone w rodzinnych ogródkach działkowych
 • Żłobki i kluby dziecięce
 • Zakłady pracy chronionej
 • Uczelnie
 • Instytuty badawcze
 • Zabytki
 • Muzea
 • Grunty położone w parkach narodowych i rezerwatach przyrody
 • Nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione
 • Obiekty przeznaczone na edukację i rozwój dzieci i młodzieży
 • Centra badawczo-rozwojowe

Podatku od nieruchomości nie płaci się również za grunty rolne i grunty leśne. W przypadku takich gruntów obowiązuje odpowiednio podatek rolny i podatek leśny.

Inne ulgi podatkowe

W zależności od okoliczności, aktualnej sytuacji w kraju i stanu gospodarki, wprowadzane są inne, czasowo obowiązujące zwolnienia od podatku od nieruchomości. Ulga taka obowiązywała dla części podatników w czasie trwania pandemii COVID-19. Niektóre miasta zdecydowały się uchwalić prawo miejscowe zwalniające z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne oraz lokale związane z zakwaterowaniem uchodźców z terenów objętych konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terytorium Polski od 24 lutego 2022 roku.

Przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnień od podatku wprowadzanych w ramach ogólnopolskiego programu pomocowego de minimis. Obowiązywanie i zakres takiej ulgi leży w gestii gminy, dlatego warto właśnie tam zasięgać informacji o dostępnych możliwościach.

Formalności przy korzystaniu ze zwolnienia

Zakup, przejęcie w dzierżawę wieczystą lub posiadanie nieruchomości podlegającej zwolnieniu od podatku od nieruchomości wymaga dopełnienia ważnych formalności. W ciągu 14 dni od takiego zdarzenia osoby fizyczne składają w urzędzie gminy informację na druku IN-1. Wskazuje się niej dane działki, budynku czy budowli, dzięki którym urząd gminy może ustalić wysokość podatku od nieruchomości.

Co istotne, informację IN-1 należy złożyć wraz z załącznikiem ZIN-2. Wykazuje się w nim dane nieruchomości zwolnionej z opodatkowania. Konieczna okaże się znajomość numeru księgi wieczystej, obrębu, numeru działki oraz powierzchni. Co istotne, w załączniku ZIN-2 należy też podać podstawę prawną zwolnienia – jednostkę redakcyjną z ustawy lub uchwały. W razie wątpliwości informacje takie uzyskamy w urzędzie gminy.

Gwarantowana pożyczka dla zadłużonych to rozwiązanie dla osbów, które poszukują szybkiej i bezpieczej pożyczki prywatnej.

Artykuł zewnętrzny

https://www.mistrzu.com/jak-uzyskac-zezwolenie-na-nabycie-nieruchomosci-przez-cudzoziemca/

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu