RSS

Czy wiesz czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie, które prowadzone jest przed sądem gospodarczym. Jej celem jest uwolnienie się…

Czy można usunąć negatywne opinie o firmie z…

Nieograniczony dostęp do Internetu dał przedsiębiorstwom możliwość pokazania światu i wypromowania swoich usług i produktów…

Specjalizacja, czyli błąd przedsiębiorców szukających księgowego

Każdy przedsiębiorca chce korzystać z usług biur rachunkowych, które zaoferują mu kompleksowe wsparcie merytoryczne i…

Pożyczki bez BIK – co warto o nich…

W przypadku pożyczki pozabankowej nie zawsze trzeba przechodzić procedurę weryfikacji w BIK lub innych bazach.…

«
»

Najważniejsze zasady pracy z urządzeniami suwnicowymi

Suwnice to urządzenia dźwigowe, które nierzadko stanowią integralny element cyklu produkcyjnego przedsiębiorstwa. Na rynku istnieje jednak mnóstwo urządzeń o dużym zróżnicowaniu parametrów technicznych dotyczących m.in. możliwości udźwigu, rozpiętości mostu czy sterowania. Suwnice wykorzystywane są głównie do wewnętrznego przemieszczania ładunków w halach przemysłowych czy magazynach. Tutaj świetnie sprawdzą się suwnice wyposażone w elektryczne wciągniki linowe. Urządzenia te nieocenione okazują się jednak także przy załadunku różnego rodzaju towarów. Ich prawidłowa eksploatacja, prowadzona przez doświadczonych operatorów suwnic posiadających niezbędne kwalifikacje, jest niezwykle ważna. Warto poznać więc najważniejsze zasady pracy z urządzeniami suwnicowymi – zapraszamy do lektury naszego wpisu!

Bezpieczeństwo eksploatacji suwnic

Jest kilka czynników, które decydują o tym, że praca z urządzeniami suwnicowymi zaliczana jest do maksymalnie bezpiecznych. Tu mowa głównie o utrzymaniu właściwego stanu technicznego suwnic czy odpowiednim doborze prac, które są tożsame z przeznaczeniem danej maszyny. Zakazane jest w szczególności zlecanie prac przeładunkowych, do których dana suwnica nie jest przystosowana. Tu mowa głównie o zakazie przekraczania dopuszczalnego udźwigu.

Warto podkreślić, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, urządzenia suwnicowe podlegają dozorowi technicznemu. Tym samym eksploatowane mogą być tylko te maszyny, które  po przeprowadzeniu badania technicznego przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, otrzymały pozytywną decyzję o możliwości użytkowania.

Ponadto, aby możliwe było zapewnienie maksymalnie bezpiecznych warunków eksploatacji suwnic, konieczna jest eksploatacja maszyn zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcji eksploatacji. Dodatkowo obowiązkiem operatorów jest zapewnienie dostępu do takiej instrukcji – ta powinna znajdować się zawsze w zasięgu ręki osoby zajmującej się obsługą urządzeń suwnicowych. Ważnym dokumentem pozostają też stanowiskowe instrukcje obsługi, opracowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o dozorze technicznym.

Najważniejsze obowiązki eksploatującego

Osobami uprawnionymi do eksploatacji urządzeń suwnicowych pozostają operatorzy suwnic. To osoby, które posiadają kwalifikacje wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Co należy do ich najważniejszych obowiązków? Będzie to przede wszystkim konieczność poddawania maszyn okresowym badaniom technicznym, zapewnienie właściwej konserwacji i obsługi suwnic, jak również dopełnienie wszelkich obowiązków związanych z Obsługą Techniczną Codzienną (OTC). Ostatni aspekt dotyczyć będzie wykonania wzrokowej kontroli sprawności suwnicy oraz sprawdzenia zastosowanych w urządzeniu mechanizmów bezpieczeństwa. Ponadto obowiązkiem operatora suwnicy jest też sprawdzenie wpisów w dzienniku obsługi maszyny. Jeśli nie ma tam informacji o uszkodzeniu urządzenia, z powodzeniem można przystąpić do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy suwnicy.

Istotne pozostaje także to, by osoba obsługująca suwnice z wciągarkami miała cały obszar pracy w polu widzenia. Często nie jest to możliwe – wówczas konieczne okazuje się wsparcie doświadczonego sygnalisty. Do tego nie warto zapominać i o tym, by odpowiednio oświetlić miejsce pracy.

Sprawdzenie stanu technicznego

Jeszcze przed rozpoczęciem pracy suwnicy z wciągnikiem łańcuchowym lub suwnicy z wciągnikiem linowym, jej operator powinien dokładnie sprawdzić stan techniczny urządzenia. Na co powinien zwrócić szczególną uwagę? Z pewnością powinien sprawdzić, czy łączniki bezpieczeństwa nie zostały zbocznikowane oraz czy panel sterowniczy, wraz z elementami sterowniczymi, hamulcami, oświetleniem i sygnalizacją działają. Do tego nie może zapomnieć o kontroli mechanizmu podnoszenia, elementów jezdnych czy oznakowania na suwnicy. W szczególności zaś musi sprawdzić tabliczki ostrzegawcze oraz informacyjne. Co zaś w sytuacji, gdy stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości? Wówczas powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić swojemu pracodawcy, jednocześnie natychmiast wstrzymując pracę suwnicy.

Ponadto niezwykle ważną kwestią jest też kontrolowanie stanu technicznego zawiesia oraz wciągników elektrycznych. Niedopilnowanie tych niezwykle ważnych kwestii może doprowadzić do zerwania zawiesia, a w konsekwencji nawet do upadku przenoszonego ładunku. Łatwo więc się domyślić, że to z kolei może prowadzić do wystąpienia poważnego wypadku przy pracy. Sprawdzanie stanu technicznego zawiesia jest tym istotniejsze, że zawiesia nie podlegają dozorowi technicznemu. Tym samym dbałość o właściwy stan techniczny należy do obowiązków hakowych oraz osoby obsługującej urządzenia suwnicowe.

Artykuł partnera

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu