RSS

Stal Nierdzewna Vs Aluminium

Porównanie stali nierdzewnej z aluminium to temat często poruszany przy wyborze materiałów w projektowaniu produktów,…

Czym jest krykiet?

Krykiet jest jedną z najstarszych i najbardziej złożonych gier zespołowych, których korzenie sięgają Anglii w…

Prop trading kontra inwestycje długoterminowe: zalety i wady…

Prop trading to strategia, w ramach której firmy inwestycyjne (lub indywidualni traderzy zawodowi) wykorzystują własny…

Dobroczynna moc kosmetyków naturalnych

Konsumenci mają coraz większą świadomość na temat kupowanych kosmetyków i ich składu. Interesują się również…

«
»

Skutki zatarcia skazania dla skazanego – ograniczenia i uprawnienia

  • Napisany przez:

Wiele osób, które popełniły w przeszłości przestępstwo, może zastanawiać się, czy istnieje realna możliwość na wykreślenie z Krajowego Rejestru Karnego po odbyciu wyznaczonej kary. Okazuje się, że polskie prawo przewiduje taką możliwość. W poniższym artykule przyjrzymy się dokładniej, na czym polega zatarcie skazania, a także jakie warunki trzeba spełnić, by móc z tej procedury skorzystać.

Zatarcie skazania, co właściwie oznacza?

Na samym początku warto zapoznać się z definicją dotyczącą tej procedury. Zatarcie skazania stanowi szansę dla osób, które zostały skazane, odbyły karę i od tego momentu przestrzegają obowiązującego porządku prawnego. Zgodnie z treścią art. 110 Kodeksu Karnego ,,Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych’’.

Możliwość ta pozwala na usunięcie danych skazanego z Krajowego Rejestru Karnego i pozbycie się przysłowiowej łatki przestępcy. Osoba, która skorzystała z tej procedury, może posługiwać się mianem niekaranej, co znacznie ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie, czy znalezieniu posady na rynku pracy. Po otrzymaniu decyzji o zatarciu skazania można się także starać o oficjalne zaświadczenie o niekaralności, wymagane w niektórych zawodach.

Procedura ta wiąże się z wiarą polskiego systemu prawnego w resocjalizację i przekonanie, że kara za popełnione przestępstwo nie powinna trwać wiecznie. W tej sytuacji uznaje się, że dany wyrok nigdy nie zapadł, co pozwala na zatarcie go nie tylko w dokumentach, ale również w pamięci społecznej.

Ile wynosi czas oczekiwania na zatarcie skazania?

Czym jest fikcja prawna?

Uzyskanie zatarcia skazania to procedura, w której posługujemy się tzw. fikcją prawną. Termin ten oznacza, że mamy do czynienia z normą prawną nakazującą uznanie wystąpienia pewnego faktu prawnego, w rzeczywistości niemającego miejsca. Dokładne wyjaśnienia pojęć prawnych oraz wskazówki i porady dotyczące określonych spraw, znajdziesz na stronie https://smadwokaci.pl/

W przypadku zatarcia uznaje się prawomocne skazanie za niebyłe, a skazanego traktuje się tak, jakby nigdy nie był karany. Może on nawet publicznie ogłaszać, że jest osobą niekaraną.

Ile wynosi czas oczekiwania na zatarcie skazania?

Zanim jednak cała procedura dojdzie do skutku, musi minąć pewien określony w przepisach czas. Zgodnie z art. 107 Kodeksu Karnego, jeżeli wyrok skazuje oskarżonego na karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie następuje z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary. W takiej sytuacji zatarcie następuje z mocy prawa.

Równie istotny jest fakt, że możliwość zatarcia skazania istnieje także w przypadku dożywotniego pozbawienia wolności. Tutaj okresem przejściowym, podobnie jak wyżej stanowi okres 10. lat. Czas ten liczony jest od momentu uznania prawomocnego wyroku, darowania go, lub przedawnienia. Jednak skazany na dożywocie może skorzystać z możliwości zatarcia skazania tylko, gdy doszło do przedterminowego zwolnienia z odbycia kary.

O wykreślenie z Krajowego Rejestru Skazanych mogą się także ubiegać osoby, którym wymierzono jedynie karę w postaci ograniczenia wolności, bądź grzywny. Czas oczekiwania w pierwszym przypadku wynosi 3 lata, a w drugim zaledwie rok. Prawo pozwala również na zatarcie skazania w stosunku do osoby, która otrzymała wyrok w zawieszeniu. Tutaj okres oczekiwania wynosi już tylko 6 miesięcy. Czas liczymy wówczas od zakończenia okresu, na jaki odbywanie kary zostało zawieszone.

Artykuł zewnętrzny

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu