RSS

Najpiękniejsze polskie apartamenty. Wyspa Spichrzów zaprasza!

Gdańsk jest miastem, w którym można wypoczywać o każdej porze roku. Coraz więcej osób decyduje…

Odzyskiwanie odszkodowań - komu powierzyć?

Samodzielne próby odzyskiwania odszkodowań często kończą się niepowodzeniem. Dzieje się tak dlatego, iż ubezpieczyciele wykorzystują…

Okulary korekcyjne męskie – jak wybrać odpowiednie?

Okulary są najpopularniejszym sposobem korekty wad wzroku. Wiele osób decyduje się na nie, ponieważ są…

Na czym polega cięcie papieru i jaka maszyna…

Czy cięcie papieru jest proste? Tak postawione pytanie okazuje się bardzo nieprecyzyjne. Większość z nas…

«
»

Danina solidarnościowa – cel i podstawowe zasady podatkowe

  • Napisany przez:

Stosunkowo nowym aktem prawnym w strukturze polskich podatków i zasad fiskalnych jest Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.). Zgodnie z tym aktem prawnym, od 1 stycznia 2019 roku, do systemu prawnego i fiskalnego wprowadzono tak zwaną daninę solidarnościową. Jej celem jest wprowadzenie specjalnego funduszu dla osób najsłabszych. Ile wynosi danina solidarnościowa? Na co przeznaczone są środki z tytułu daninie solidarnościowej?

Cele daniny solidarnościowej

Cele i status prawny funduszu solidarnościowego został określony w art. 1 Ustawy o Funduszu Solidarnościowym. Zgodnie z nim ma on na celu wsparcie:

  • społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych;
  • finansowe emerytów i rencistów, o którym mowa w przepisach odrębnych.

Ponadto fundusz może również wspierać wszelkie działania w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Dysponentem tego państwowego funduszu celowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Obowiązki zapłaty daniny solidarnościowej

Daninę solidarnościową mają płacić tylko określeni podatnicy. Ustawodawca wskazał kryteria, po których spełnieniu podatnik będzie miał obowiązek odprowadzenia dodatkowego zobowiązania podatkowego – daniny solidarnościowej. Zasady te określa Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). Zgodnie z nią podatnik będzie podlegał opodatkowaniu daniną solidarnościową, jeżeli gdy suma jego dochodów, po ich zmniejszeniu o kwoty pomniejszające, przekracza 1 000 000 zł (milion złotych). Zasady określenia i obliczenia daniny solidarnościowej zostały określone w art. 6a ustawy o PIT, zgodnie z którymi:

Wyciąg z przepisów Ustawa o PIT:

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,

2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5

– odliczone od tych dochodów.

Wysokość daniny solidarnościowej

Wysokość daniny solidarnościowej określono na poziomie 4% podstawy obliczenia tej daninami. Podstawę obliczenia stanowi zasadniczo nadwyżka ponad 1 000 000 złotych sumy dochodów.

Wyciąg z przepisów Ustawa o PIT art. 30h:

Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w:

1) rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym,

2) zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa

– których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.

Warto wiedzieć

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu