RSS

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony - kiedy…

Umowy najmu są dzisiaj powszechne. Często podpisujemy je bez większych wahań, zakładając, że znajdujące się…

Wirtualne biuro - nowoczesna usługa w atrakcyjnej cenie

Wirtualne biura zdobywają coraz więcej zwolenników. Pomagają rozwijać działalność gospodarczą, zapewniają adres, a koszty ich…

Witaminy dla kota dorosłego, kociąt oraz kocich seniorów

Witaminy dla kota to podstawa zrównoważonego rozwoju i braku problemów zdrowotnych. Kot większość niezbędnych składników…

Kto płaci podatek od pożyczki?

Podatek od pożyczki to wyrażenie, które może wzbudzać niepokój. Większość osób jest świadoma takich opłat…

«
»

Danina solidarnościowa – cel i podstawowe zasady podatkowe

  • Napisany przez:

Stosunkowo nowym aktem prawnym w strukturze polskich podatków i zasad fiskalnych jest Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.). Zgodnie z tym aktem prawnym, od 1 stycznia 2019 roku, do systemu prawnego i fiskalnego wprowadzono tak zwaną daninę solidarnościową. Jej celem jest wprowadzenie specjalnego funduszu dla osób najsłabszych. Ile wynosi danina solidarnościowa? Na co przeznaczone są środki z tytułu daninie solidarnościowej?

Cele daniny solidarnościowej

Cele i status prawny funduszu solidarnościowego został określony w art. 1 Ustawy o Funduszu Solidarnościowym. Zgodnie z nim ma on na celu wsparcie:

  • społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych;
  • finansowe emerytów i rencistów, o którym mowa w przepisach odrębnych.

Ponadto fundusz może również wspierać wszelkie działania w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Dysponentem tego państwowego funduszu celowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Obowiązki zapłaty daniny solidarnościowej

Daninę solidarnościową mają płacić tylko określeni podatnicy. Ustawodawca wskazał kryteria, po których spełnieniu podatnik będzie miał obowiązek odprowadzenia dodatkowego zobowiązania podatkowego – daniny solidarnościowej. Zasady te określa Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). Zgodnie z nią podatnik będzie podlegał opodatkowaniu daniną solidarnościową, jeżeli gdy suma jego dochodów, po ich zmniejszeniu o kwoty pomniejszające, przekracza 1 000 000 zł (milion złotych). Zasady określenia i obliczenia daniny solidarnościowej zostały określone w art. 6a ustawy o PIT, zgodnie z którymi:

Wyciąg z przepisów Ustawa o PIT:

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,

2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5

– odliczone od tych dochodów.

Wysokość daniny solidarnościowej

Wysokość daniny solidarnościowej określono na poziomie 4% podstawy obliczenia tej daninami. Podstawę obliczenia stanowi zasadniczo nadwyżka ponad 1 000 000 złotych sumy dochodów.

Wyciąg z przepisów Ustawa o PIT art. 30h:

Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w:

1) rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym,

2) zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa

– których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.

Warto wiedzieć

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu