RSS

Rola naturalnych emulgatorów w poprawie jakości produktów spożywczych

Świadomość zdrowego odżywiania rośnie, społeczeństwo zaczyna przyglądać się składnikom, które znajdują się w produktach spożywczych…

Stal Nierdzewna Vs Aluminium

Porównanie stali nierdzewnej z aluminium to temat często poruszany przy wyborze materiałów w projektowaniu produktów,…

Czym jest krykiet?

Krykiet jest jedną z najstarszych i najbardziej złożonych gier zespołowych, których korzenie sięgają Anglii w…

Prop trading kontra inwestycje długoterminowe: zalety i wady…

Prop trading to strategia, w ramach której firmy inwestycyjne (lub indywidualni traderzy zawodowi) wykorzystują własny…

«
»

Jak wygląda egzekucja komornicza?

  • Napisany przez:
Egzekucja komornicza jest z reguły ostatnim etapem procedury windykacyjnej. Jak wygląda w praktyce? Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia? Jakie składniki majątku może za-jąć, aby pozyskać środki na spłatę długu? Sprawdźmy.

Kilkanaście miesięcy temu Tomasz wziął pozabankową pożyczkę ratalną. Na skutek splotu zewnętrznych okoliczności mężczyzna stracił możliwość terminowego regulowania rat. Aby zmotywować go do zwrotu należności, wierzyciel rozpoczął miękką windykację — wysyłał mężczyźnie monity i wezwania do zapłaty. Poinformował także o zamiarze umieszczenia jego danych w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor. Kiedy jego starania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, skierował sprawę na drogę sądową, a po uzyskaniu nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności, przekazał sprawę komornikowi.

Kim jest komornik?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Wykonuje on swe obowiązki zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, które zastąpiły ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Co ważne, komornik wykonuje jedynie zlecone mu przez wierzyciela i potwierdzone wyrokiem (lub nakazem) sądu obowiązki. Nie jest więc osobą decyzyjną i nie ma uprawnień, aby samodzielnie podejmować decyzje, z jakich składników majątku przeprowadzi egzekucję.

Jaki jest cel egzekucji komorniczej?

Głównym celem egzekucji komorniczej jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela z majątku dłużnika – niezależnie od jego woli. Mówiąc prościej, głównym celem postępowania egzekucyjnego jest pozyskanie środków finansowych, niezbędnych do spłaty długu. W zależności od sytuacji życiowej dłużnika i preferencji wierzyciela, egzekucji można dokonać z różnych składników majątku.

Z jakich składników majątku komornik może przeprowadzić egzekucję?

Aby wyegzekwować środki na spłatę zadłużenia, komornik może zająć:

  • pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych dłużnika,
  • część wynagrodzenia dłużnika z tytułu umowy o pracę,
  • część lub całość wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych,
  • część renty lub emerytury,
  • ruchomości i nieruchomości będące własnością dłużnika.

Jak krok po kroku przebiega egzekucja komornicza?

Krok 1. Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności. Taki dokument jest podstawą przekazania sprawy kancelarii komorniczej.

Krok 2. Przed rozpoczęciem właściwych czynności egzekucyjnych komornik ma obowiązek poinformowania dłużnika o wszczęciu egzekucji komorniczej. W tym celu zazwyczaj wysyła listem poleconym stosowne pismo. Co ważne – jeśli dłużnik nie odbierze dokumentu, może dostarczyć je osobiście pod wskazany przez wierzyciela adres.
Krok 3. Kolejnym krokiem jest ustalenie składników majątku dłużnika. Taka analiza pozwoli komornikowi precyzyjnie ocenić, jakich czynności powinien dokonać w następnym etapie i które składniki majątku pozwolą – w największym stopniu – zaspokoić roszczenia wierzyciela.
Krok 4. Jeśli dłużnik pracuje zawodowo, komornik zazwyczaj w pierwszej kolejności zajmuje jego wynagrodzenie. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem na poczet spłaty długu może przeznaczyć jedynie określoną jego część. Ile może zabrać komornik z pensji? Jeśli dłużnik pracuje na podstawie umowy o pracę, komornik może zająć nie więcej niż 50% wynagrodzenia. Wolna od zajęcia pozostaje kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2022 roku – 3010 zł brutto (2.363,56 zł na rękę). W przypadku dłużników alimentacyjnych zasady są nieco bardziej restrykcyjne. Komornik ma prawo zająć 60% ich wynagrodzenia, pozostawiając równowartość 40% płacy minimalnej ustalonej na dany rok. Jeśli dłużnik alimentacyjny zarabia najniższą krajową, komornik może zająć 1806 zł brutto (około 1418 zł na rękę), pozostawiając mu 1204 zł brutto.
Krok 5. Komornik może także zająć pieniądze znajdujące się na kontach bankowych dłużnika. Ile może zabrać komornik z konta osobistego i oszczędnościowego? Jeśli egzekucja odbywa się z rachunków dłużnika, w każdym miesiącu komornik musi pozostawić do jego dyspozycji równowartości 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku (w 2022 r. – 2257,5 zł). Całą nadwyżkę zgromadzoną na kontach zadłużonego może przeznaczyć na zaspokojenie roszczeń wierzyciela.
Krok 6. Egzekucji komorniczej podlegają także nieruchomości i ruchomości dłużnika. Po ich zajęciu i spieniężeniu pozyskane w ten sposób środki komornik przekazuje wierzycielowi.

Egzekucja komornicza to nieprzyjemny, stresujący i kosztowny proces. Aby go uniknąć, już na etapie windykacji miękkiej warto szukać porozumienia z wierzycielem. Otwartość na szukanie rozwiązań, wola spłaty i trzymanie się ustalonych z wierzycielem terminów pomogą Ci uniknąć długofalowych konsekwencji zadłużenia i ochronią Twój majątek przed zajęciem komorniczym.

Artykuł zewnętrzny

https://www.mistrzu.com/prawo-spadkowe-co-powinienes-wiedziec/

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu