RSS

Nowoczesne technologie spawania - czy warto zainwestować w…

Nowoczesne technologie spawania, takie jak spawarki laserowe, stają się coraz popularniejsze w przemyśle. Dzięki ich…

Chłodnictwo Przemysłowe: Nowoczesne Rozwiązania

Chłodnictwo przemysłowe odgrywa kluczową rolę w różnych sektorach gospodarki, wpływając na komfort pracy, bezpieczeństwo i…

Olejki eteryczne i zapachowe do kąpieli i aromaterapii

Aromaterapia to dziedzina, która wykorzystuje naturalne olejki eteryczne pochodzące z roślin do poprawy zdrowia fizycznego…

Atrakcje w Sosnówce k. Jeleniej Góry - dlaczego…

Przygotowanie eventu firmowego to nie lada wyzwanie. Szczególnie, jeśli zależy Ci na tym, aby pracownicy…

«
»

Ile kosztuje i co obejmuje ubezpieczenie OC dla firm?

 • Napisany przez:

Ubezpieczenie OC dla firm to polisa dla przedsiębiorców prowadzących działalnością gospodarczą. Na polisę OC mogą zdecydować się osoby działające w spółce cywilnej, osobowej czy kapitałowej. Przepisy prawne nakładają na niektóre zawody obowiązek wykupienia polisy OC. Można do nich zaliczyć przedsiębiorców pracujących na przykład jako komornicy sądowi czy rzeczoznawcy majątkowi. Wysokość składki za OC dla firm zależy od wykonywanego zawodu i związanego z nim ryzyka.

Czym jest ubezpieczenie firmy OC?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest związane z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody na mieniu lub szkody osobowej. Co powinien zrobić przedsiębiorca, który chce to ryzyko zminimalizować? Dobrym rozwiązaniem może być zakup ubezpieczenia firmy OC. W wyborze najlepszej oferty może pomóc porównywarka ubezpieczeń https://ocenapolis.pl/.

Na zakup ubezpieczenia działalności gospodarczej może zdecydować się każdy przedsiębiorca. Nie ma znaczenia forma prawna prowadzonej firmy. Z ubezpieczenia OC dla firm może skorzystać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka osobowa czy kapitałowa.

Ubezpieczenie OC firmy – ile kosztuje?

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od kilku czynników. Zaliczyć do nich można m.in.:

 • zakres ubezpieczenia,
 • wysokość sumy polisy OC,
 • branżę, w której przedsiębiorstwo prowadzi działalność,
 • prawdopodobieństwo wystąpienia szkody.

Wysokość opłat za polisę dla firmy zależy również od wybranego pakietu. Na przykład w branży handlowej największe znaczenie będzie odgrywać ubezpieczenie od kradzieży oraz utraty mienia. Utrata środków może być jednoznaczna w tym przypadku z bankructwem firmy.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zakup ubezpieczenia OC dla firm, powinien poddać analizie różne oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Składki, w zależności od zakresu polisy oraz dodatkowych umów mogą rozpoczynać się od 45 zł miesięcznie.

Ubezpieczenie firmy – dla jakich zawodów jest obowiązkowe?

Obowiązek zakupu ubezpieczenia OC regulują przepisy prawne. W przypadku ubezpieczyciela tę konieczność określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Jakie zawody podlegają obowiązkowej polisie OC?

 • komornik sądowy,
 • organizator imprez masowych,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • pośrednik nieruchomości,
 • agent ubezpieczeniowy,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • radca prawny,
 • księgowy,
 • notariusz,
 • architekt,
 • inżynier,
 • lekarz,
 • detektyw,
 • biegły rewident,
 • dysponent jednostek ratownictwa medycznego.

Ważne! Osoby wykonujące zawody wymagające zakupu ubezpieczenia OC powinny mieć na uwadze fakt, iż odpowiednie instytucje i urzędy kontrolują wywiązanie się z obowiązku przedsiębiorców. Jeżeli kontrola wykaże brak obowiązkowej polisy OC dla danego zawodu, przedsiębiorca będzie zmuszony do zapłacenia kary. Jej wysokość określają akty prawne, które dotyczą konkretnego zawodu. W przypadku agenta ubezpieczeniowego, wynosi ona 1000 euro. Pieniądze trafiają wówczas do budżetu państwa. Karę w takiej wysokości określają przepisy zawarte w art. 11 ust. 4 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Obowiązkowe OC dla firm – przykładowe sumy gwarancyjne

Suma gwarancyjna obowiązkowego OC dla wyżej wymienionych zawodów zależy od rodzaju działalności oraz od stopnia ryzyka zawodowego. W przypadku:

 • architekta,
 • notariusza,
 • adwokata.

minimalna suma gwarancyjna polisy OC (obejmująca jedno zdarzenie) wynosi równowartość w złotych 50 000 euro. Minimalna suma gwarancyjna polisy OC w przypadku wykonywania zawodu detektywa, obejmująca jedno zdarzenie, wynosi równowartość w złotych 15 000 euro. Z kolei praca w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego wiąże się z minimalną sumą gwarancyjną wynoszącą równowartość w złotych 25 000 euro. Obejmuje ona jedno zdarzenie oraz wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Co obejmuje ubezpieczenie działalności gospodarczej?

Ubezpieczenie działalności gospodarczej, oprócz możliwych szkód osobowych i szkód na mieniu, obejmuje również:

 • użytkowanie mienia,
 • wprowadzenie produktu do obrotu (OC za produkt),
 • wykonane usługi,
 • koszty ochrony prawnej.

Zakres ubezpieczenia OC dla firm zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz od posiadanego mienia. Polisa może objąć:

 • budynki, lokale inwestycyjne,
 • urządzenia, maszyny, wyposażenie,
 • wartości pieniężne,
 • środki obrotowe,
 • mienie pracownicze.

Zakres ubezpieczenia OC dla firm może zostać poszerzony o inne klauzule obejmujące następujące ryzyka:

 • szkody powstałe poza terytorium RP,
 • szkody w nieruchomościach użytkowanych przez ubezpieczonego przedsiębiorcę z tytułu umowy najmu, użyczenia, itp.,
 • szkody w przedmiotach ruchomych będących przedmiotem obróbki, naprawy, itd.,
 • szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się pod dozorem.

Ważne! Ubezpieczenie OC dla firm powinno zapewniać ochronę adekwatną do rodzaju zagrożeń przypisanych do danej branży i zawodu.

Ubezpieczenie OC dla firm – czego nie obejmuje polisa?

Standardowe ubezpieczenie działalności gospodarczej zwykle nie obejmuje szkód powstałych w:

 • uprawach roślinnych drzew i krzewów oraz uprawach zwierząt,
 • przedmiotach zabytkowych, dziełach sztuki i kolekcjach,
 • papierach wartościowych, kartach płatniczych, kredytowych i debetowych,
 • aktach, dokumentach, rękopisach,
 • programach komputerowych,
 • mieniu pracowniczym,
 • budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Na odszkodowanie z ubezpieczenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie mogą liczyć, jeśli szkody powstały w wyniku:

 • umyślnego działania bądź zaniechania,
 • naturalnego zużycia lub starzenia się mienia objętego ochroną ubezpieczeniową,
 • działań wojennych, aktów terroru, sabotażu,
 • naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, itd.

Ważne! Ubezpieczenie działalności gospodarczej stanowi dla przedsiębiorcy zabezpieczenie finansowe.

Artykuł partnera

https://www.mistrzu.com/kiedy-warto-skorzystac-z-pomocy-detektywa/

https://www.mistrzu.com/ubezpieczenie-firmy-co-warto-wiedziec/

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu