RSS

Profesjonalne buty zapaśnicze to lepszy trening — zobacz…

Zapasy to jeden ze sportów walki znany od setek lat. Polega na fizycznym zmaganiu się…

Badania NDT - metody, zastosowanie, specyfikacja

Badania NDT - co to takiego? Gdzie znajdują zastosowanie? Dlaczego są tak istotne? O tym…

Planujesz eksport do Chin? Na to musisz zwrócić…

Państwo Środka ze swoim gigantycznym potencjałem zakupowym okazuje się jednym z najnowocześniejszych i najbardziej nienasyconych…

Alkoholizm: czym jest i jak może wpłynąć na…

Alkoholizm jest poważnym problemem, który może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych i społecznych. Jeśli Ty…

«
»

Biała lista podatników VAT – błędy i ich usuwanie

  • Napisany przez:

Od 1 września 2019 roku szef Krajowej Administracji Skarbowej zaczął prowadzić tak zwaną „Białą listę podatników VAT”, czyli odpowiedni wykaz podmiotów VAT, który ma na być następnym narzędziem w systemie walki z nadużyciami i unikaniem opodatkowania podatkiem VAT. Już teraz mówi się, że to rozwiązanie jest kolejnym cyfrowym krokiem umożliwiającym zobowiązanie podatników do weryfikacji niektórych danych, podobnie jak to dzieje się w rozliczeniu PIT. Wszystko po to, żeby zwiększyć przychody budżetowe z tytułu podatku od towarów i usług, bez dodatkowego obciążania podatników. Niestety w zakresie nowego systemu mogą zdarzać się błędy, które znów powodować mogą konkretne konsekwencje prawne oraz biznesowe. Co zrobić jeżeli na białej liście podatników znalazł się błąd?

Najczęściej spotykane błędy

Jednym z najczęściej spotykanych błędów, w uruchomionej niedawno białej liście podatników VAT, są braki w zakresie rachunków bankowych przedsiębiorców. W związku z tym warto, aby każdy podatnik sprawdził czy w wykazie znajduje się prawidłowa informacja o jego rachunku lub rachunkach. Jeżeli stwierdzi, że w tym zakresie są braki najpierw powinien zweryfikować czy zgłosił odpowiednio rachunek bankowy do właściwego urzędu skarbowego oraz czy rachunek ten jest rachunkiem rozliczeniowym lub rachunkiem w SKOK, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli którykolwiek z tych warunków nie został spełniony, podatnik powinien złożyć odpowiednie zgłoszenie aktualizacyjne i na jego podstawie odpowiedni urząd skarbowy zmieni dane zamieszczone w wykazie. W tej kwestii w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, właściwym urzędem skarbowym do kontaktu może być na przykład urząd właściwy, do którego następuje rozliczenie PIT podatnika.

Aktualizacja danych innych niż rachunek bankowy

W weryfikacji danych w białej liście podatników VAT może okazać się, że inne dane będą nieaktualne. W takiej sytuacji ponownie należy pamiętać, że biała lista podatników VAT jest wykazem tworzonym na podstawie informacji uzyskiwanych z innych urzędów i źródeł informacji. Dlatego właściwe będą różne formy aktualizacji danych, dla różnych podmiotów. Tak więc:

  • dla spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym aktualizacje będą składać na odpowiednim druku skierowanym do Krajowego Rejestru Sądowego (czyli najprawdopodobniej na zgłoszeniu aktualizacyjnym na druku NIP-8);
  • dla spółek cywilnych – bezpośrednio w urzędzie skarbowym na druku NIP-2 (jako zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem);
  • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z założenia podlegające rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w ten sposób mogą zaktualizować dane – składając wniosek do CEIDG.

Jak unikać błędów w przyszłości?

Część podatników może zastanawiać jak to możliwe, że wszędzie podają swoje prawidłowe dane, odpowiednio przygotowują wnioski, zeznania, rozliczenie PIT, itp., a pomimo tego w białej liście podatników VAT zdarzyły się błędy. W większości przypadków będą one wynikały faktycznie z błędów lub niedociągnięć podatników, mogą jednak być również spowodowane brakiem odpowiedniej komunikacji pomiędzy urzędami lub po prostu czynnikiem ludzkim w urzędzie. Dlatego po pierwsze -należy pilnować aktualizacji danych o swoim przedsiębiorcy, po drugie zaś – weryfikować dane wyświetlane na białej liście podatników VAT. Pocieszająca dla podatników może być informacja, że mogą oni składać wnioski o zmiany i sprostowania, a dane w rejestrze są uaktualniane w każdy dzień roboczy.

Artykuł zewnętrzny

https://www.mistrzu.com/jak-sprawnie-rozliczyc-vat/

https://www.mistrzu.com/pit-37-rozne-formy-znanej-deklaracji/

https://www.mistrzu.com/danina-solidarnosciowa-cel-i-podstawowe-zasady-podatkowe/

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu