RSS

Czy wiesz czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie, które prowadzone jest przed sądem gospodarczym. Jej celem jest uwolnienie się…

Czy można usunąć negatywne opinie o firmie z…

Nieograniczony dostęp do Internetu dał przedsiębiorstwom możliwość pokazania światu i wypromowania swoich usług i produktów…

Specjalizacja, czyli błąd przedsiębiorców szukających księgowego

Każdy przedsiębiorca chce korzystać z usług biur rachunkowych, które zaoferują mu kompleksowe wsparcie merytoryczne i…

Pożyczki bez BIK – co warto o nich…

W przypadku pożyczki pozabankowej nie zawsze trzeba przechodzić procedurę weryfikacji w BIK lub innych bazach.…

«
»

Import towarów w procedurze uproszczonej – na czym polega i jakie są zasady?

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o VAT, podatnicy mogą rozliczyć podatek od towarów importowanych bez konieczności wcześniejszego wpłacania podatku. Agencja celna jest w stanie w takim przypadku przygotować zgłoszenie celne importowe z bezgotówkowym rozliczeniem podatku VAT. Umożliwia to tak zwana uproszczona procedura importowa. Na czym polega i jakie warunki należy spełnić, aby z niej skorzystać?

Na czym polega procedura uproszczona?

Pocedura uproszczona importu towarów, umożliwia rozliczenie podatku od towarów i usług importowanych bezpośrednio w deklaracji VAT – z pominięciem konieczności wcześniejszego wpłacenia podatku w urzędzie celnym. Rozliczenie podatku VAT w przypadku zastosowania procedury uproszczonej, musi być dokonane konkretnie za ten okres rozliczeniowy, którego dotyczy obowiązek podatkowy.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z procedury uproszczonej?

Uproszczona procedura importowa jest udogodnieniem dla przedsiębiorców, dlatego też powinni oni spełnić określone warunki, aby móc z niej skorzystać. Pierwszym z nich, jest konieczność zawiadomienia naczelnika właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, oraz Urzędu Celnego o planowanym rozliczeniu podatku VAT z zastosowaniem procedury uproszczonej przed początkiem okresu rozliczeniowego, który obejmować będzie deklaracja. Rozliczenie w procedurze uproszczonej, możliwe będzie po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

Oprócz zgłoszenia, podmiot ubiegający się o zezwolenie na procedurę uproszczoną, musi przedstawić naczelnikowi Urzędu Celnego następujących dokumentów:

  • zaświadczenia o byciu czynnym podatnikiem VAT,
  • zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenia społeczne wobec ZUS,
  • zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i innych danin stanowiących wpływy do budżetu państwa na kwoty nie przekraczające 3% zobowiązań z tytułu tychże podatków i danin. Zaświadczenia o których mowa, nie mogą być wydane wcześniej, niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu. Nie muszą być zatem wydane każdorazowo bezpośrednio przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze skorzystania z procedury uproszczonej.

Wyżej wymienione zaświadczenia mogą być przez podatnika zastąpione oświadczeniami o odpowiedniej treści, opatrzonymi klauzulą o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oraz własnoręcznym podpisem. Informacji na temat treści oświadczeń w przypadku wątpliwości, udzielić może zarówno agencja celna, jak i spedycja, z której usług podatnik korzysta.

Podstawa opodatkowania w procedurze uproszczonej

Podstawę opodatkowania stanowi wartość towaru z deklaracji powiększona o cło należne z tytułu importu towaru. Wartość ta jest tak zwanym długiem celnym.  Podstawa opodatkowania ponadto obejmuje szereg kosztów dodatkowych importu, takich jak:

  • prowizje,
  • opakowania,
  • koszty ubezpieczenia towaru,
  • koszty transportu i spedycji – o ile nie zostały wcześniej wliczone do wartości celnej towaru.

Materiał zewnętrzny

https://www.mistrzu.com/prawidlowa-segregacja-odpadow-jak-wybierac-worki-na-smieci/

https://www.mistrzu.com/wynajem-palet-plastikowych-korzysci/

https://www.mistrzu.com/importer-z-chin-jak-zaczac/

https://www.mistrzu.com/firmy-kurierskie-dla-klientow-biznesowych/

Polecane

Popularne

Serwisy

Mistrzu